ENERGIRAMMEBEREGNING


Energirammeberegninger udarbejdes normalt af en ingeniør eller arkitekt i byggeriets planlægningsfase.

Dette skal gøres for at beregne, om nybyggeriet eller ombygningen overholder lovkravene som beskrevet i Bygningsreglementet.

Til energirammeberegninger bruges typisk det danske beregningsprogram [Be10]. Ved passivhusprojekter anvendes det tyske program [PHPP] udviklet af Passivhaus Institut.

Energirammeberegning billede