”Hvad laver en bygningskonstruktør?”

Bygningskonstruktørens stærke sider er tværfagligheden, overblikket og det grundige kendskab til alle byggeprocessens faser. Konstruktøren er bindeleddet mellem tanke og handling, der samler trådene i alle byggeriets faser og bliver en gennemgående person med ansvar og overblik fra start til slut.

Projektering
Bygningskonstruktøren er uddannet til at varetage den praktiske og tekniske projektering fra skitse- til hovedprojekt og i samarbejde med projekteringens øvrige parter, som arkitekter, ingeniører og myndigheder.

Projektledelse
Bygningskonstruktøren er uddannet til at kunne lede og overvåge en bygge- eller produktionsproces og er trænet i at forudse og tage højde for, hvor problemerne kan opstå.

Koordination og planlægning
Arbejdet er typisk en kombination af koordinerende og planlæggende samarbejde med byggeriets parter og de offentlige myndigheder. Bygherrens ønsker, lovgivningens krav, arkitektens visioner, ingeniørens kalkulationer, entreprenørens materialer og udstyr samt arbejdets udførelse og kvalitet på byggepladsen koordineres således ofte af konstruktøren.

Bygningskonstruktør Rådgivende ingeniør Arkitektfirma - billede